Pisko SafeGrip seinätikkaat turvaa varmaotteisen nousun tikkailla keliolosuhteista riippumatta. Kiistatta kengän alla pitävin tikasjärjestelmä on turvallinen kaikissa olosuhteissa. SafeGrip on nuohoojan ja huoltomiehen paras kaveri pitkälle tulevaisuuteen, sillä tuotteella on 50 vuoden tekninen takuu.

Miksi Pisko SafeGrip tikasjärjestelmä?
• Pisko SafeGrip eliminoi riskitekijät liukastumisen suhteen ja minimoi vaaratilanteiden määrän
• Mekaaninen karhennus tikkaan puolissa toimii kitkaa lisäävästi kaikissa olosuhteissa
• Tutkitusti kengän alla pitävä kaikissa olosuhteissa lävistysteknologialla toteutetun karhennuksen takia
• Parantaa merkittävästi nuohoojien ja kattohuoltoammattilaisten työturvallisuutta
• Takuuturvallinen, kestävä ja tutkitusti kengän alla pitävä


Kaste, vesi, huurre ja jää tekevät tikkaat toisinaan vaarallisen liukkaiksi. Tapaturmia tämän takia tapahtuu aivan likaa. Pisko SafeGrip tikas on pito-ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen ja minimoi tapaturmariskit. Se on jopa 100 % pitävämpi kuin muut markkinoilla olevat tikkaat. Pisko SafeGrip tikasjärjestelmien osat valmistetaan kotimaisista raaka-aineista jatkuvan laadunvalvonnan alla. Tikasvalikoimastam löytyvy ratkaisut aina omakotirakentamisesta teollisuusrakentamiseen saakka. Kaikki Pisko tikkaat on suunniteltu standardin vaatimusten mukaisesti siten, että liukastumisen vaara pyritään minimoimaan. Tikkaan puolissa on käytössä kulumaton ja kaikissa olosuhteissa kestävä mekaaninen karhennus. SafeGrip teknologia on ainutlaatuinen kotimaisissa tikasjärjestelmissä.