Lataa tulostettava sadevesijärjestelmän huolto-ohje pdf-muodossa tästä

Pisko sadevesijärjestelmille riittää yleensä hyvin kevyet, säännölliset huoltotoimet. Rakennuksen sijainti ja olosuhteet vaikuttavat kuitenkin huoltotöiden määrään merkittävästi. Suosittelemme tekemään sadevesijärjestelmän tarkastuksen ja tarvittavat huoltotoimenpiteet vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Katto tarvikkeineen on rakennuksen tärkeä ja näkyvä julkisivu, jonka tehtävänä on myös suojella rakennusta sään ja kosteuden vaikutuksilta. Rakennuksen toimintaa, käyttöä ja turvallisuutta parantavilla Pisko tuotteilla saadaan aikaan laadukas ja toimiva kokonaisuus. Oikein suunniteltu ja toteutettu sadevesijärjestelmä ohjaa sade- ja sulamisvedet luotettavasti sadevesiviemäreihin pois rakennuksen perustuksista. Toimivuus varmistetaan säännöllisillä tarkastuksilla ja tarvittaessa huoltotoimilla.

Sadevesijärjestelmän huollolla on merkittävä vaikutus rakennuksen kosteustekniseen toimivuuteen – säännöllisesti tehtynä huoltotyöt sujuvat nopeasti ja helposti.

 

SÄÄNNÖLLISET TARKASTUKSET

Rakennuksen sijainti ja olosuhteet vaikuttavat huoltotöiden määrään merkittävästi. Yleensä hyvin kevyet, säännölliset huoltotoimet riittävät. Yleisohjeena sadevesijärjestelmät tulisi tarkistaa keväisin ja syksyisin, sekä poistaa sinne kertyneet lehdet ja roskat. Lisäksi tarkistetaan talven jälkeen tuotteiden kiinnitykset sekä saumakohtien tiiveys. Mahdolliset tuotteiden maalipintaan syntyneet naarmut korjataan paikkamaalilla. Kourujen asentoa korjataan tarvittaessa ja löystyneet kiinnitykset kiristetään. Säännöllisillä huoltotoimilla varmistetaan järjestelmän suunniteltu toiminta ja takuun voimassaolo.

 

SÄÄNNÖLLISET TARKASTUKSET 2 KERTAA VUODESSA: KEVÄISIN JA SYKSYISIN

 

SADEVESIJÄRJESTELMÄN TARKASTUS JA HUOLTO

Huollon tarve lisääntyy ikääntyneillä järjestelmillä. Sadevesijärjestelmät suositellaan tarkistettavan kaksi kertaa vuodessa järjestelmän iästä huolimatta. Huoltotoimenpiteet suoritetaan tarkastuksessa havaittavien huomioiden perusteella.

Tarkista kourun ja syöksytorven sisäpuolen puhtaus

Tyhjennä kourut ja syöksytorvet epäpuhtauksista, poista mm. lehdet, havut ja muut roskat. Lika, joka ei huuhtoudu pois sadeveden mukana, voidaan poistaa pehmeällä harjalla ja vedellä tai pyyhkimällä veteen kastetulla mikrokuituliinalla.

Tarkista kourun ja syöksytorven ulkopinnat

Tavallinen lika lähtee yleensä mikrokuituliinalla, pehmeällä harjalla ja vedellä. Pinttynyt lika voidaan puhdistaa teräspintojen pesuaineilla, kuten Tikkurilan Panssaripesu, tai Teknoksen Rensa Steel, puhdistusaineen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Erittäin pinttyneen paikallisen lian poistoon voidaan käyttää rättipyyhintää tärpätillä. Muista vesihuuhtelu lopuksi. Vältä hankaavien puhdistusaineiden käyttöä. Jos havaitset pinnassa pieniä vaurioita, kuten naarmuja, paikkamaalaa ne esim. Pisko paikkamaalilla (Panssari Akva -peltikattomaali).

Tarkista kourun tiiveys

Kourun ulkomuoto tulee näyttää ehjältä. Vuotava kouru aiheuttaa riskin kosteusvaurioille. Tiivistä tarvittaessa päätykappaleet ja muut saumakohdat, kuten liitoskappaleet, kourun kulmat ja kourun sekä syöksytorven liitoskohdat.

Tarkista kourun kiinnitykset otsalautaan ja otsalaudan kunto

Otsalaudan tulee olla kunnolla kiinni talon muissa rakenteissa ja koukut tulee olla tukevasti kiinni otsalaudassa tai muussa alusrakenteessa. Kiristä kourun kannakkeiden kiinnitysruuvit tarvittessa ja vaihda ruuvit uusiin mikäli havaitset niissä vaurioita.

Tarkista kourun kaato

Kourun tulee kaataa alastuloon päin, jolloin vesi pääsee valumaan kourusta pois. Talven lumikuormat voivat muuttaa kourun kaatoja. Tarvittaessa oikaise kourun kaato. Vesi ei saa jäädä makaamaan kouruun. Useimmiten talven aikana syntyvät vauriot sadevesijärjestelmälle johtuvat puutteellisista lumiesteistä. Suosittelemme lisäämään lumiesteet mikäli puutteita havaitaan.

Tarkista syöksytorvien saumat

Talvella jää ja lumi voivat tukkia syöksytorven, jolloin torvien sauma saattaa pullahtaa auki. Tukkeutunut syöksytorvi on mahdollista avata sitä vaurioittamatta lämpimän veden avulla. Vaurioitunut syöksytorvi suositellaan uusittavaksi.

Tarkista syöksytorvien kiinnitys ja suuntaus

Syöksytorvet tulee olla tukevasti kiinni seinämateriaalissa. Kiristä torvien kiinnitykset tarvittaessa. Syöksytorven ulosheittäjä ohjaa vedet haluttuun paikkaan, esim. sadevesiviemäriin tai avokouruun. Korjaa suuntaus tarvittaessa.

Tarkista sadevesiviemäri kertyneestä liasta

Tyhjennä sadevesiviemäri epäpuhtauksista, poista mm. lehdet, havut ja muut roskat. Tukkeutunut ja huonosti vetävä sadevesiviemäri on kosteusriski talon rakenteille.

 

PAIKKAMAALAUS

Paikkamaalauksella voidaan korjata pieniä vaurioita, kuten naarmuja. Käytä oikeanlaista ilmakuivuvaa paikkamaalia ja kapeaa sivellintä. On tärkeää, että maalia lisätään vain niihin kohtiin, joissa sitä tarvitaan, sillä paikkamaali todennäköisesti haalistuu eri tavalla kuin alkuperäinen maali. Spraymaaleja ei saa käyttää.

  • Puhdista vaurioitunut alue tarvittaessa lakkabensiinillä tai puhdistusaineella.
  • Levitä vaurioituneelle alueelle 1–2 maalikerrosta vaurioiden syvyydestä riippuen. Jos vaurio ulottuu vain pohjapinnoitteeseen, yksi maalikerros riittää. Jos vaurio ulottuu sinkkikerrokseen asti, maalaa toinen kerros, kun ensimmäinen kerros on kuivunut.

Tarkemmin korjausmaalauksesta SSAB:n maalipinnoitettujen GreenCoat® terästen huolto-ohjeessa.

 

TURVALLISUUS

Muista ottaa turvallisuus huomioon jo ennen huoltotöiden aloittamista. Käytä asianmukaisia suojavarusteita katolle noustessasi ja korkealla työskennellessäsi. Katto on märkänä erittäin liukas. Jos katto on jyrkkä, korkea tai vaikeassa paikassa, suosittelemme antamaan työn alan ammattilaisen tehtäväksi.

 

OIKEIN MITOITETULLA JA SÄÄNNÖLLISESTI HUOLLETULLA SADEVESIJÄRJESTELMÄLLÄ ON MERKITTÄVÄ VAIKUTUS RAKENNUKSEN KUNTOON